مذاکره موفق

مذاکره موفق ۱

/
مذاکره موفق با قانون پل طلایی در مذاکره این قانون یا مرام در مذاکره موفق برگرف…
چگونه با دیگران صحبت کنیم

چگونه با دیگران صحبت کنیم؟

/
چگونه با دیگران صحبت کنیم؟ همیشه نحوه ی صحبت کردن با دیگران…

چگونه مذاکره را آغاز کنیم؟

/
چگونه مذاکره را آغاز کنیم؟   همیشه نحوه ی شروع یک مذاکره برای…

متقاعد سازی و شکست خاموش در مذاکره

/
متقاعد سازی و شکست خاموش در مذاکره من هم مث یک تست  هستم که در…

مذاکره چیست؟

/
مذاکره چیست؟ واژه مذاکره از ترکیب لاتین “Negotium” و فرم سوم …