اصول متقاعد سازی-تایید اجتماعی

/
در این مقاله در نظر دارم به صورت ساده و خلاصه به اصل تایید اجتماعی…

اصول متقاعد سازی - الگوی ذهنی

/
اصول متقاعد سازی - الگوی ذهنی شرکتهای بزرگ و برندها همیشه در حال  ا…

ارتباط موثر چیست؟

/
ارتباط موثر چیست؟ به نظر من انسان چیزی جز ارتباطاتش نیست. و …

۵ اصل اساسی از اصول مذاکره موفق

/
۵ اصل اساسی از اصول مذاکره موفق در این مطلب به ترجمه ی مقاله …
انواع مذاکره

انواع مذاکره

/
انواع مذاکره وقتی می خواهیم از انواع مذاکره صحبت کنیم ابتدا باید م…

۱۰ مهارت لازم برای فروشندگان در مذاکره و گفتگو با مشتری

/
۱۰ مهارت لازم برای فروشندگان در مذاکره و گفتگو با مشتری[۱] نویسنده: ا…
مذاکره موفق

مذاکره موفق ۱

/
مذاکره موفق با قانون پل طلایی در مذاکره این قانون یا مرام در مذاکره موفق برگرف…
چگونه با دیگران صحبت کنیم

چگونه با دیگران صحبت کنیم؟

/
چگونه با دیگران صحبت کنیم؟ همیشه نحوه ی صحبت کردن با دیگران…