چجوری میتونیم مخاطبانمونو تشویق به پرسش کنیم؟

پرسش و پاسخ هادسته بندی: سخنرانیچجوری میتونیم مخاطبانمونو تشویق به پرسش کنیم؟
مسعود حبیبی پرسیده شده در 4 ماه پیش

زمانی که تو سخنرانی تو محیط کاری هستیم چجوری میتونیم مخاطبانمونو تشویق به پرسش کنیم؟
که فضای سخنرانی پویا باشه و خسته کننده برای جمع نباشه